Polis Akademisi
İç Güvenlik Fakültesi

FAKÜLTEMİZ

HAKKIMIZDA

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23 Kasım 2022 tarihli ve 7422 sayılı “Polis Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 12’inci maddesi uyarınca 4652 sayılı “Polis Yükseköğretim Kanunu’nun ek-1 maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulur…” hükmü doğrultusunda Başkanlığımız yeniden yapılandırılarak bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulmuş ve İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığı 01.03.2023 Tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde faaliyetlerine başlamıştır.