Polis Akademisi
İç Güvenlik Fakültesi

FAKÜLTEMİZ

MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ

  • Modern fiziki yapılar ve çağdaş eğitim düzeyinde yapılandırılan kurumumuzda, nitelikli ve her yönden donanımlı Lisans Bölümünden mezun görev yapacak Amir yetiştiren,
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseyen analitik düşünen, donanımlı, özgüvene sahip seçkin amir ve yönetici yetiştiren ve geliştiren,
  • Ulusal ve uluslar arası yasal ve mevzuat şartları kapsamında; insan hak ve özgürlüklerini empati kurarak kabullenen ve hukukun üstünlüğüne bağlı, Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
  • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
  • Görevin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirilen,
  • Polis Armasındaki 8 Köşeli Yıldızda yer alan Atatürkçü, Üniformaya Saygılı, Ulus Sevgisine sahip, Bayrağa Saygılı, Cumhuriyetçi, Bilgili, Tarafsız, Yurt Sevgisi ilkeleri benimsetilen,
  • Ülkesinin milletiyle bölünmez bütünlüğü, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerin bilincine sahip Amirler olarak yetiştirmek ve hizmet etmektir.

VİZYONUMUZ

  • Ülkemizin genel kolluk kuvvetlerinin tarihten gelen ve günümüze yansıyan teorik ve alan tecrübelerinin akademik altyapı ile buluşmasını sağlayarak yetkinliklerini arttırmak,
  • Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, vatanına, milletine ve devletine bağlı, görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatmak,
  • Çağımızın teknolojik imkânlarını bilimin ışığında en üst düzeyde kullanan, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü benimsemiş, güvenlik ve adalet hizmetlerine katkı sağlayan, amir eğitiminde sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi takip suretiyle bu eğitimin etkinliğini hizmet sahalarında değerlendirebilen ve hizmetlerin kalitesini yükseltecek şekilde eğitim plan ve programlarını uygulayan, eğitim-öğretimin sonunda mevcut eğitim standardını dinamik bir süreç içerisinde üst seviyeye taşıyan bir anlayışla hareket etmektir.